2009, 170x125cm
2009, 170x125cm
press to zoom
sereia, 2008
sereia, 2008
press to zoom
Yo misma, 100x100cm, 2003
Yo misma, 100x100cm, 2003
press to zoom
2005, 57X37cm
2005, 57X37cm
press to zoom
2005, 57x37
2005, 57x37
press to zoom
1999, 100x100cm
1999, 100x100cm
press to zoom
2008, 160X170cm
2008, 160X170cm
press to zoom
pra ver a banda passar 2005 80X140 cm
pra ver a banda passar 2005 80X140 cm
press to zoom
fóm fóm fim fóm, 2005, 140x80cm
fóm fóm fim fóm, 2005, 140x80cm
press to zoom
circulação, 2001, 50x70cm
circulação, 2001, 50x70cm
press to zoom
educacao 1999 , 90x130 cm
educacao 1999 , 90x130 cm
press to zoom
educacao II, 1999, 90X130cm
educacao II, 1999, 90X130cm
press to zoom
macabrinha, 2000, 130x90cm
macabrinha, 2000, 130x90cm
press to zoom
dama de espadas, 2000, 130x80cm
dama de espadas, 2000, 130x80cm
press to zoom
2007
2007
press to zoom
cleo, 2002, 90x70cm
cleo, 2002, 90x70cm
press to zoom
as lágrimas também são alegrias,2003
as lágrimas também são alegrias,2003

70x80cm

press to zoom
caverna, 2005, 80x60cm
caverna, 2005, 80x60cm
press to zoom
1/2